menu-bar All the categories

334,00 kr

Egenskaper:For drikkevann kaldt og varmtFor oppvarmingsvannFor kjølevann uten frostvæskeFor kjølevann med frostvæskeFor fjernvarmeoppvarmingsvann = 120 °CFor trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)For undertrykkFor inertgasser (f.eks. nitrogen)For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbyggingBruksoversikt – Geberit Mapress Kobber PressindikatorUtett ved manglende pressingUnionmutter av messingTetningsring av CIIR svartPlanpakning av EPDMMuffe med gjennomsiktig beskyttelsesplugg